NEDWireless
  NEDWireless  

Da bih se mogli spajati na pojedine mrežne čvorove NEDWireless mreže ( tzv. Nodove ) potrebno je pribaviti klijentsku opremu koja će zadovoljavati vaše potrebe za pristupom mreži, a ista mora ujedno biti kompatibilna sa opremom koja se koristi na pojedinim nodovima. Zašto je potrebno koristiti niže spomenutu opremu, zato što wireless protokoli nisu isti kao što su nekad bili te se danas koriste  a, n, i g, n standardi, stoga se više ne mogu koristiti antena iz domaće radinosti odnosno takve korisnike sa starom opremom ne spajamo na mrežu. Naš je moto kvalitetna oprema te imamo i kvalitetnu mrežu, a sve ostalo je povijest.

NEDWireless mreža koristi opremu dva proizvođača:

  • Mikrotik
  • Ubiquti

Mikrotik - klijenti trebaju pribaviti i u dogovoru sa administratorom mreže konfigurirati uređaje ( najčešće klijent koji se želi spojiti na mrežu dostavlja administratoru uređaje na podešavanje, te kasnije postavlja uređaje klijent na svoju stambenu građevinu i po uputama administratora antene usmjerava prema pristupnoj točci )

 

Neki od uređaja koji se mogu koristiti u NEDWireless mreži:

 

2,4 GHz

 

 

Cijena navedenih uređaja kreće se od 378,00 do 420,00 kn

 

5,8 GHz

 

 

 

Cijena navedenih uređaja kreće se od 378,00 do 850,00 kn, napomena uz Mikrotik Grove uređaj potrebno je pribaviti i odgovarajuću antenu koja ovdje nije ukalkulirana u cijenu.

Spomenuti uređaji su  kompaktni u sebi imaju antenu kao i router te iza istih ne mora biti drugi uređaj već se mrežnim kabelom mikrotik uređaj spaja sa računalom. Iz našeg iskustva s Mikrotik uređajima mogu se spajati klijenti  sa udaljenosti do 3 km.

Ubiquiti -   klijenti trebaju pribaviti i u dogovoru sa administratorom mreže konfigurirati uređaje ( najčešće klijent koji se želi spojiti na mrežu dostavlja administratoru uređaje na podešavanje, te kasnije postavlja uređaje k  na svoju stambenu građevinu i po uputama administratora usmjerava antene prema pristupnoj točci )Specifično je to da za ovu vrstu uređaja potrebno je za našu mrežu uz Ubiquiti antene pribaviti i mikrotik routere ( kojima će te konfigurirati svoje kućnu mrežu) .

Neki od uređaja koji se mogu koristiti u NEDWireless mreži:

Ubiquiti antene:

2,4 GHz

 

5,8 GHz

 Cijena Ubiquiti antena kreće se od kojih 370 do 850 kn,  iz našeg iskustva sa Ubiquiti antenama mogu se spajati klijenti  sa udaljenosti do 1 do 15 km

Mikrotik uređaji koji se mrežnim kablom povezuju sa gore spomenutim ubiquiti antenama:

 

 

 

Cijena Mikrotik uređaja kreće se od kojih 380 do 800 kn ovisno o želji i potrebama korisnika.