NEDWireless
  NEDWireless  

Da bih se mogli spajati na pojedine mrežne čvorove NEDWireless mreže ( tzv. Nodove ) potrebno je pribaviti klijentsku opremu koja će zadovoljavati vaše potrebe za pristupom mreži, a ista mora ujedno biti kompatibilna sa opremom koja se koristi na pojedinim nodovima. Zašto je potrebno koristiti niže spomenutu opremu, zato što wireless protokoli nisu isti kao što su nekad bili te se danas koriste  a, n, i g, n standardi, stoga se više ne mogu koristiti antena iz domaće radinosti odnosno takve korisnike sa starom opremom ne spajamo na mrežu. Naš je moto kvalitetna oprema te imamo i kvalitetnu mrežu, a sve ostalo je povijest.

NEDWireless mreža koristi opremu dva proizvođača:

  • Mikrotik
  • Ubiquti

Mikrotik - klijenti trebaju pribaviti i u dogovoru sa administratorom mreže konfigurirati uređaje ( najčešće klijent koji se želi spojiti na mrežu dostavlja administratoru uređaje na podešavanje, te kasnije postavlja uređaje klijent na svoju stambenu građevinu i po uputama administratora antene usmjerava prema pristupnoj točci )

 

Neki od uređaja koji se mogu koristiti u NEDWireless mreži:

 

2,4 GHz

 

 

Cijena navedenih uređaja kreće se od 378,00 do 420,00 kn

 

5,8 GHz

 

 

 

Cijena navedenih uređaja kreće se od 378,00 do 850,00 kn, napomena uz Mikrotik Grove uređaj potrebno je pribaviti i odgovarajuću antenu koja ovdje nije ukalkulirana u cijenu.

Spomenuti uređaji su  kompaktni u sebi imaju antenu kao i router te iza istih ne mora biti drugi uređaj već se mrežnim kabelom mikrotik uređaj spaja sa računalom. Iz našeg iskustva s Mikrotik uređajima mogu se spajati klijenti  sa udaljenosti do 3 km.

Ubiquiti -   klijenti trebaju pribaviti i u dogovoru sa administratorom mreže konfigurirati uređaje ( najčešće klijent koji se želi spojiti na mrežu dostavlja administratoru uređaje na podešavanje, te kasnije postavlja uređaje k  na svoju stambenu građevinu i po uputama administratora usmjerava antene prema pristupnoj točci )Specifično je to da za ovu vrstu uređaja potrebno je za našu mrežu uz Ubiquiti antene pribaviti i mikrotik routere ( kojima će te konfigurirati svoje kućnu mrežu) .

Neki od uređaja koji se mogu koristiti u NEDWireless mreži:

Ubiquiti antene:

2,4 GHz

 

5,8 GHz

 Cijena Ubiquiti antena kreće se od kojih 370 do 850 kn,  iz našeg iskustva sa Ubiquiti antenama mogu se spajati klijenti  sa udaljenosti do 1 do 15 km

Mikrotik uređaji koji se mrežnim kablom povezuju sa gore spomenutim ubiquiti antenama:

 

 

 

Cijena Mikrotik uređaja kreće se od kojih 380 do 800 kn ovisno o želji i potrebama korisnika.

 

 

 

Prije nego li postanete članom naše male zajednice molimo Vas da se upoznate sa Statutom Udruge NEDWireelss koje se može pronaći ovdje. Potpisivanjem pristupnice te prihvačanejm iste od strane tjela Udruge postajete članom te samim time prihvačate prava i obveze koje proizlaze iz Statuta Udruge NEDWireless.

 

Ovdje Vam se nalazi pristupnica koju, popunjenu i potpisanu možete poslati na našu adresu poštom ili u elektornskom obliku dostaviti na kontakt[at]nedwireless.hr


Pristupnica

 

Članarina i članstvo u Udruzi

Novi Članovi:

- Kad se spoje na mrežu ispunjenu pristupnicu i dostavljaju tajniku,  unutar 30 dana se odlučuju da li će pristupiti članstvu i Udruzi,

- Ako se odluče pristupiti našoj Udruzi nakon tog roka, a u nekom razumnom vremenu plaćaju upisninu i članarinu u ukopnom iznosu od 350,00 kn ( 150 kn upisnina i 200,00 članarina ),

- Potvrdu o pristupanju u Udrugu dobivaju na e-mail,

- Tko se učlani u tekućoj kalendarskoj godini nakon 01. Studenog istome se članarina prenosi i u sljedeću kalendarsku godinu,

 

Postojeći članovi:

 

Odlukom Upravnog odbora od dana 13. Prosinca 2014. godine utvrđen je sljedeći iznos članarine za 2015. godinu odnosno do donošenja neke druge odluke,


- Članovi ( aktivno članstvo ) koji su se odazvali na godišnju skupštinu plačaju članarinu u jednokratnom punom iznosu od 200,00 kn do 28. Veljače u tekučuj godini.


- Članovi ( pasivno članstvo ) koji se nisu odazvali na godišnju skupštinu plačaju članarinu u jednokratnom punom iznosu od 350,00 kn, odnosno u dva obroka s tim da je prvi obrok u minimalnom iznosu od 200,00 kn potrebno uplatiti do 28. Veljače 2017. godine dok je drugi obrok potrebno uplatiti u jednokratnom iznosu od 150,00 kn do 30. Svibnja 2017 godine.

Napomena:

Ako netko drugi obavlja uplatu umjesto vas molim da o tome obavijestite tajnika, radi lakšeg vođenja evidencije.
( U praksi se dešava to da ste vi član udruge, a netko od vaših ukućana obavi uplatu putem NET Banking i sl. te banka automatski prikazuje podatke uplatitelja, a u takvim slučajevima mi vidimo da to nije naš član već netko NN )

 

Primjer izgleda uplatnice:

 

Primjerak izgleda popunjenog naloga za plačanje

1. Da li spajanjem na mrežu Udruge dobivam i internet?

Ne, Udruga NEDWireless nije internet provider te svojim korisnicima ne nudi pristup internetu.

2. Da li opremu kupujem preko Udruge ili je sam nabavljam?

Opremu za spajanje na mrežu nabavljate sami, naši članovi i administratori stoje Vam na raspolaganju i uvijek će Vam pomoći oko odabira opreme (najbolje za najmanje novaca)

3. Koliko novaca moram pripremiti za spajanje na mrežu?

U pravilu naši članovi prvo nabavljaju opremu i spajaju se na našu mrežu za što je dovoljno ovisno o udaljenosti od cca 300 do 700 kn (obično ova jeftinija varijanta, jer naši čvorovi međusobno su dobro pokriveni). Kada je korisnik zadovoljan radom mreže (testni period od cca 2 mjeseca) tada se još plača članarina i upisnina.

4.Kako znam da li se mogu spojiti na mrežu?

Ispunite kontakt formu sa vašim GPS podacima i pošaljite upit, naši administratori će Vam u najkraćem mogućem vremenu odgovoriti. (Gdje se možete spojiti, sa kakvom opremom i koliko će Vas to u startu koštati)

5. Kakvu opremu obično preporučate?

Uvijek preporučamo najkvalitetniju opremu provjerenih proizvođača kao što su mikrotik i ubiquiti, koja je pristupačna korisniku i što jednostavnija za upotrebu.

 - ako ste udaljeni cca do 2 km od noda tada npr. LocoM2 ili LocoM5  - ako ste udaljeni cca od 2 do 5 km od noda tada npr. AirGrid M2 ili M5

 - ako ste udaljeni cca od 5 na više km od noda tada npr. NanoBridge i sl.

6. Da li mogu sam provjeriti optičku vidljivost do Vašeg noda?

Možete, javite se našem administratoru putem ispunjene forme, koja se nalaz na linku kontakt te će Vam administrator vratiti sve potrebne parametre za uvid u optičku vidljivost.

7. Da li naplaćujete spajanje na mrežu, odnosno pomoć kod spajanja na mrežu?

Mi smo neprofitna Udruga građana i ne naplaćujemo nikakve usluge, sve je zasnovano na dobroj volji članova i administratora mreže.

 

 

 

Uskoro